Pożyczki na zakup auta. Kredyty samochodowe.

Kredyt samochodowy, to tania alternatywa dla kredytu gotówkowego. Jak sama nazwa wskazuje jest rodzajem kredytu celowego, ale przeznaczonego nie tylko na zakup auta, a ogólnie pojazdów. Formalności są nieco bardziej skomplikowane, ze względu na ustanowienie stosownego zabezpieczenia na na przykład kupowanym samochodzie. Oferty często dopuszczają sfinansowanie takim kredytem także ubezpieczeń, czy dodatkowego wyposażenia. Brak wystarczającej ilości gotówki nie musi być przeszkodą w zakupie wymarzonego auta.

Rodzaje zabezpieczeń kredytu samochodowego.

Kredyt samochodowy

Jeżeli nie możemy sobie pozwolić na wymarzone auto warto rozważyć zaciągnięcie kredytu samochodowego. Jest to kredyt celowy, co oznacza, że środki możemy przeznaczyć na kupno konkretnego pojazdu. W niektórych bankach, oprócz kupna pojazdu, możemy kredytować np. montaż dodatkowego wyposażenia czy koszt ubezpieczenia auta. Kredytem samochodowym możemy sfinansować również zakup motoru, motoroweru, quadu, przyczepy campingowej czy nawet łodzi lub motorówki.

Kredyt samochodowy jest tańszą opcją od kredytu gotówkowego. Związane jest to z zabezpieczeniem ustanowionym przez bank na kredytowanym pojeździe. Ustanowienie zabezpieczenia służy wykluczeniu możliwości sprzedaży pojazdu bez zgody banku lub zaciągnięcie kredytu w innej instytucji na kupno tego samego pojazdu. W najbardziej popularnej wersji, czyli przeznaczeniu środków na zakup auta, proponowane są zazwyczaj dwie możliwości. Zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie częściowe.

Zastaw rejestrowy jest ustanawiany w sądzie. Auto wpisywane jest wówczas do specjalnego rejestru, do momentu zwolnienia zabezpieczenia przez bank, czyli spłaty kredytu. Niestety na wpis w rejestrze sądowym musimy czekać. Ponadto za takie zabezpieczenie musimy zapłacić. Dlatego też klienci częściej decydują się na przewłaszczenie. Wtedy bank wpisany jest do dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciel samochodu. Podpisujemy oczywiście również dodatkową umowę, w której określone jest, że bank jest właścicielem auta tylko w 49%. Pozostajemy wtedy nadal głównym nabywcą, jednak sprzedaż auta bez wiedzy banku jest niemożliwa.

Oprócz niebezpieczeństwa upłynnienia przedmiotu kredytowania, bank zabezpiecza się również na wypadek kradzieży czy zniszczenia samochodu. Służy temu wykupienie polisy AC oraz podpisanie umowy cesji praw z tej polisy. W przypadku zgłoszenia szkody, ubezpieczyciel w pierwszej kolejności zwraca się do banku o zgodę na wypłatę nam odszkodowania. Jeżeli auto zostało uszkodzone podczas wypadku i wypłata odszkodowania służy jego naprawie, banki najczęściej nie odmawiają wypłaty. Jeżeli jednak auto zostaje skradzione, cała kwota odszkodowania przeznaczana jest na spłatę kredytu. W przypadku gdy zobowiązanie wobec banku jest mniejsze niż suma odszkodowania, nadwyżka przekazywana jest na rachunek klienta.

W wyjątkowych przypadkach, np. bardzo drogie auto, bank może zażądać dodatkowych zabezpieczeń typu weksel, dodatkowe ubezpieczenie itp. Ustanowienie zabezpieczenia chroni również bank przed sytuacja, w której klient przestaje spłacać kredyt. Bank ma możliwość przejęcia przedmiotu zabezpieczenia. Z tej możliwości bank korzysta jednak w ostateczności. Korzystniejszą opcją jest ustalić z klientem w trudnej sytuacji finansowej wydłużenie okresu kredytowania czy zawieszenie spłaty rat na pewien okres niż szukanie kupca na używane auto. Niezależnie od rodzaju pojazdu, którego zakup chcemy kredytować, porównanie proponowanych przez banki zabezpieczeń jest równie ważne jak porównanie ceny kredytu samochodowego.