29 maja 2023

Szybkie Online

Katalog stron finansowych

Co to jest Forex? Poradnik wymiany walut!

Co to jest Forex? Poradnik wymiany walut!

Co to jest Forex? Jest to giełda walutowa zdobywająca z roku na rok zarówno coraz większe uznanie, jak i popularność wśród internautów. Sama nazwa jest skrótem od angielskiego “Foreign Exchange Market”, czyli właśnie giełdy walutowej. W praktyce jest to zaś miejsce, w którym gracze (innymi słowy treaderzy) zajmują się spekulowaniem na temat przyszłej wartości pieniądza. To także rynek o największych na świecie obrotach pieniężnych, które kilkunastokrotnie przekraczają wartości wszystkich innych rynków finansowych. Szacowane dzienne obroty to przeszło 7 bilionów dolarów.

źródło: https://patronfx.pl

Co to jest Forex? Wyjaśnienie podstawowych pojęć

Forex (Forex exchange lub FX) to wymiana walut jednej waluty na inną. Na przykład można zamienić funta szterlinga na złotówki lub euro. Transakcje walutowe mogą odbywać się na rynku walutowym, zwanym również rynkiem Forex. Warto też dodać, że jest to rynek zdecentralizowany i rozproszony. W praktyce nie kontroluje go pojedyncza jednostka: za prawidłowość działania odpowiadają lokalne instytucje. W Polsce jest nią Komisja Nadzoru Finansowego.
Ze względu na powszechność:

  • walutą handluje się na całym świecie; oraz
  • na występowanie stref czasowych, giełda ta działa przez całą dobę od niedzielnych godzin wieczornych (kiedy otwierają się rynki azjatyckie i w Oceanii), aż do sobotniego poranka (kiedy pracę kończą centra zlokalizowane w zachodniej części Stanów Zjednoczonych).

Tym samym gracz ma możliwość handlu przez całą dobę.

Jak działa Forex?

Działanie rynku Forex jest bardzo proste. Z zasady więc gracz wybiera dwie jednostki danej waluty np.: funt (GBP) i polski złoty (PLN). Razem tworzą one tzw. parę walutową. Uczestnik przewidując że wartość funtów brytyjskich względem polskich złotych wzrośnie, kupuje GBP w zamian za PLN. W momencie kiedy kurs GBP względem PLN faktycznie wzrośnie, dokonuje się transakcję odwrotną. Końcowo gracz więc zostaje z walutą wejściową powiększoną o zarobioną z transakcji prowizję.

Dźwignia finansowa na rynku giełdowym


Dodatkową zaletą nad innymi rynkami to możliwość korzystania z tzw. dźwigni finansowej. To instrument, dzięki któremu inwestowany kapitał, w zależności od wielkości dźwigni mnożymy 50, 100, 200 krotnie. Dzięki czemu relatywny zysk z inwestycji jest np.: 100 razy wyższy, niż ten który wynikałby z ilości posiadanego kapitału. Niemniej jednak, o czym często zapomina się w poradnikach, korzystanie z niego może być również przyczyną większej straty. Tym samym należy bardzo uważnie z niej korzystać.

Zlecenia w aspekcie handlu na giełdzie Forex

Z dogodności jaką oferują zlecenia korzysta się praktycznie przy każdej nowo otwartej pozycji. Niemniej jednak, niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak działa specyfika ich obsługi. Jest to o tyle ważne, iż może zdarzyć się, że wartości limitów dla kursów, jakie manualnie ustalimy, będą różne od tych faktycznie działających. Skąd ta różnica?


Internetowi brokerzy przyjmują zlecenia graczy zgodnie z zasadami, jakie stanowią ich regulaminie świadczenia usług. Ten zaś często zajmuje nawet kilkanaście stron i mało który gracz w ogóle do niego zagląda. Zawsze jednak warto zwrócić uwagę przynajmniej na część poświęconą zleceniom. Co zaś można w nich znaleźć?


Jednym z kluczowych zapisów to informacja o tym, iż zlecenia są realizowane po cenach które zawierają (uwzględniają) marżę brokera. Ma to odbicie w rzeczywistej grze w przypadkach oczywistych: kupna i sprzedaży. Transakcje kupna zostaną przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy cena kwotowana na platformie zrówna się z ustalonym przez gracza poziomem. I odwrotnie: zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane, kiedy jego wartość będzie równa wartości kursu na platformie.


Powyższe wydają się być oczywiste. Z jedną tylko różnicą, o której przeczytacie tylko małą czcionką bezpośrednio w regulaminie: poziomy cen na platformie są już powiększone o prowizję samego brokera. Przyjrzyjmy się praktycznemu przykładowi, który bardziej dokładnie uzmysławia, jak działa to w praktyce.

Gracz założył zlecenie kupna


Gracz założył zlecenie kupna pary GBP/PLN po kursie 5.2230. Aktualnie jego wartość wynosi 5.2240, jednak należy doliczyć do tej wartości prowizję brokera (która w tym przykładzie wynosi 2 pipsy). W praktyce kupno nastąpi nie w momencie osiągnięcia kursu 5.2230 ale 5.2228 (różnica 2 pipsów prowizji).

Gracz założył zlecenie sprzedaży


Podobnie będzie w przypadku zlecenia sprzedaży. Tutaj jeśli ustawimy je na poziomie 5.2250, będzie ono zrealizowane dopiero, kiedy wartość przekroczy 5.2250 (2 pipsy w górę).

Zagłębiając się w sposób realizacji zleceń, można przedstawić powyższy przykład, biorąc pod uwagę wcześniej zdefiniowane wartości stop-loss dla kupna i sprzedaży oraz wartości ask i bid.

  • stop-loss dla opcji sprzedaży waluty – w tym przypadku wartości te wynoszą kolejno:
    • ask: 5.2230
    • bid: 5.2232Zlecenie stop-loss sprzedaży zakupionej waluty (czyli wcześniej gracz kupił euro, w tej chwili ze względu na jego niską wartość postanowił je sprzedać) nastąpi po kursie 5.2230
  • stop-loss dla opcji odkupienia waluty – zakładamy, że wartości kursów są takie jak powyżej (5.2230/5.2232). Tutaj zlecenie zostanie zrealizowane po poziomie ceny 5.2232.

Jak praktycznie wykorzystać powyższą wiedzę? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym przywołać dużo bardziej skomplikowane zagadnienia. Dla początkujących i średnio zaawansowanych graczy nadmienię tylko, że podczas ważnych wydarzeń ekonomicznych dobrze jest ustawiać graniczne wartości zleceń z pewnym buforem (wielkości rzędu 5-10% będą w zupełności wystarczające) bezpieczeństwa.